LEVERANSEBESKRIVELSE FJELDSETLIA PARK

FJELDSETLIA PARK

Denne leveransebeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i leveransen. Tegninger og bilder i salgsoppgaven er illustrasjoner. Leveransebeskrivelsen er et kontrakts dokument som undertegnes av kjøper og selger.

Leveransebeskrivelsen er inndelt i følgende hovedposter:

1. Utomhus og fellesanlegg
2. Trapper og heis
3. Byggtekniske løsninger
4. Vegger og overflater
5. Varme, fyring og strømutgifter
6. Ventilasjon
7. Rør og sanitær
8. Vei, vann og avløp
9. Brannanlegg, el-Installasjon og Kabel-tv
10. Ferdigstillelse
11. Sameie og felleskostnader
12. Økonomiske forhold og forsikring
13. Avvik og endringer
14. Priser
15. Byggestart og forbehold

1. Utomhus- og felles anlegg
1.1 Eierseksjon
Eiendommen vil bli seksjonert. Ingen seksjoner får enerett til andel tomt.

Det henvises til vedtekter for ytterligere informasjon om sameiet.

1.2 Utvendig tomt
Tomten er felles selveier tomt på ca 5700 m2. Tomten opparbeides med utomhusanlegg bestående av asfalterte veier og p-plasser og garasjer/boder. Stier, plen og lignende blir sameiets fellesareal som vedlikeholdes av sameiet.
Adkomstvei inn fra Kirkevegen vil være felles for sameiet.

1.4 Lekeplass og uteområde
Uteområdet vil bli bestående av felles uteområder med sittebenker. På uteområdet vil det opparbeides lekeplass med lekeapparat og sandkasse for barn. Adkomst til uteområde vil være lett tilkommelig. Uteområde og lekeplass vil være felles for sameie.

1.5 Garasjer og sykkel parkering
Parkering vil skje på oppmerkede asfalterte plasser samt i garasjer med asfaltert grunn. Sportsbod følger med til hver bolig som anlegges på bakkeplan på tomten samt i garasjer. Det avsettes plass til sykkelparkering i umiddelbar nærhet til de ulike byggetrinn. Leilighetene på 43 m2 får egen utebod samt oppmerket parkeringsplass. (Ikke garasje.)

1.6 Ringeklokke
Det leveres porttelefon ved heishuset fra 2. til 4. etasje (kun lyd ikke bilde), leiligheter i 1. etasje får ringeklokke ved ytterdør.

1.7 Postkassestativ
Felles postkassestativ monteres på egnet sted i 1. etasje i nærhet til heishuset.

1.8 Utvendig bod
Til hver bo-enhet medfølger utvendig bod. Uisolert bod i enkel oppbygging av tre uten innsyn. Boden er beregnet til lagring av bildekk, sykler, utemøbler og lignende.

1.9 Fellesarealer
Det monteres utebelysning i trapperom.

1.10 Renovasjon/søppel
Det etableres molokkløsning for avfallsystem.

2. Trapper og heis
2.1 Utvendig trapper
Heis til hver etg.er felles for byggetrinn I og II, mens trinn III får egen heis etter tek 10. Trappe-/heishuset er i betong. Innvendig malt. Inntrinn og repos er vinylbelagt. Utvendig er det ubehandlet betong, Her må man påregne synlige skjøter. Rømningstrapp er utført i strekkmetalltrapp i galvanisert stål. Trapperommet er oppvarmet.

2.2 Svalgang og balkong
Svalgangselementer med bærende ramme av bjelker og søyler i stål. Balkong utført i tre eller stål, bæring deretter. Det leveres pergolatak (malte trespiler 48 x 148) over øverste balkong, ikke heldekkende. Det er ikke tekking av noe slag over eller under dette. Konstruksjon for vannavrenning inklusive renner og utkast. Ingen underkledning av tremmegulv annet en vannavrenning.

2.3 Skjermvegger
Utført i treelementer.

3. Byggtekniske løsninger
3.1 Garasjer
Bygget i elementer i tre med asfaltert underlag med bod i bakkant. Automatisk portåpner med 2 fjernkontroller.

3.2 Yttervegger Leilighet
Yttervegg er kledd med Thermowood. Fasade på svalgangs side vil ha kledning med forbedret brannmotstand som følge av rømningskrav. Synlige modulskjøter.

3.3 Vinduer
Hvite vinduer ihht tegning etter dagens krav. Vannbrett leveres i plastisolbelagt utførelse ut fra leverandørenes standard sortoiment.

3.4 Hoved og balkongdør
Hoveddør isolert 10x21M med hvit glatt lakkert overflate, Terrassedør i ¾ Glass. Hvit karm og klarlakkert eik terskel. Dørvridere og beslag rustfritt stål utførelse med FG godkjent låssystem.

4. Innervegger / Innvendige overflater / Fast inventar
4.1 Innervegger
Innervegger er bindingsverksvegger i ulik tykkelse ihht lyd og brannkrav. Glatte hvitmalte vegger, over kjøkkenbenk monteres Kitchenboard hvit frem til plass for kjøleskap.

4.2 Innvendige dører
Hvitmalte dører med hvite karmer og lakkert eik terskel.

4.2 Innvendig belistning/ utforinger
Alle lister er hvitmalte, på gulv leveres eikelister.
 Det er synlig spikerhull i listverk.

4.4 Vegger bad:
Fibo Tresbo Baderomsplater.

4.5 Gulv
14 mm klikk-parkett eik natur med underlegg. Skjøting mellom seksjoner kan forekomme. Synlige skjøter i parkett utføres med overgangslist i samme farge som parkett.

4.6 Gulv bad
Standard grå 20×20 cm flis. I områder med fall kan dette avvike.

4.7 Himlinger
Hvite slette overflater.

Innvendig overflate pr rom :

5. Varme, fyring og strømutgifter
5.1 Varme
Ihht. kommunale krav skal området betjenes med fjernvarme via Elverum Fjernvarme. Det vil bli levert vannboren varme i radiatorer på vegg samt varmt tappevann. Forbruket av oppvarming vann blir målt i hver leilighet. Det blir levert varme i trapperom. Radiatorer har lokal termostatvrider på hver enhet. På bad leveres elektriske varmekabler med termostat.

5.2 Fyrings- og strømutgifter
Det antas et årlig forbruk på ca 10-17.000 Kvh. Denne kostanden vil variere etter eget forbruk og størrelsen på leiligheten.

6. Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon i alle leiligheter. Avtrekk i våtrom, WC og kjøkken, tilluft (friskluft) i alle oppholdsrom (stue, soverom.)

7. Rør/ Sanitær
Sanitæranlegget blir utført ihht tegninger og beskrivelser. Anlegget utføres ihht Normalreglementet for tekniske bestemmelser og de stedlige kommunale bestemmelser. Våtrom oppfyller minimumskrav i tekniske forskrifter til plan og bygningsloven. De deler av gulv som utsettes regelmessig for vann, har fall mot sluk. VTEK definerer minimumskrav til fall 1:50, 80 cm ut fra sluk.

Utstyr som inngår i leveransen:
Til kjøkken leveres oppvaskkum i stål med blandebatteri og uttak for oppvaskmaskin.

Toalett leveres som vegghengt i hvit utførelse med utenpåliggende cisterne. Det leveres sluk i gulv på bad.

Opplegg for vaskemaskin bad. Det leveres dusjvegger i glass med termostatstyrt dusjbatteri av typen oras eller tilsvarende. Dusjvegger i glass. Kran for tilkobling av vaskemaskin. Det leveres 90 cm servantskap med heldekkende porselen servant, samt 1 stk 30 cm overskap. Fritt hengende speil med lysarmatur.

8. Vei, vann og avløp
Eiendommen blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

9. Brannanlegg, el og kabel tv
9.1 Brannalarm og boligsprinkling
Alle leilighetene blir levert med boligsprinkling. Det leveres røykvarslere og slukningsutstyr i henhold til myndighetenes krav.

9.2 El-installasjon
Boligene leveres med skjult elektrisk anlegg ihht. gjeldende forskrifter – NEK 400. Det leveres standard hvite brytere og stikkontakter. Punktplan for hver bolig ihht. NEK 400 utarbeides for hver bolig. Enkelte steder kan kabler være synlige. Det leveres lys under overskap på kjøkken med stikkontakt, samt armatur på bad.

Utstyr som leveres:
Ute: 1 stk utelampe ved hver inngangsdør som er sensor styrt og 1 stk lampe ved hver balkong som er koblet til bryter.

Vindfang: 1 stk bryterstyrt stikk på vegg v/ tak og 1 stk dobbelt stikk på vegg.

Kjøkken: 1 stk lysrørarmatur med stikk u/ overskap, 2 stk dobbelt stikk på vegg,1 stk stikk for oppvaskmaskin,1 stk stikk for kjøl/frys, 1 stk stikk for komfyr,1 stk tilkobling for avtrekksvifte,1 stk komfyrvakt,1 stk stikk for kjøkkenmaskin.

Stue: 1 stk bryterstyrt stikk på vegg ved tak, 6 stk dobbelt stikk på vegg,1 stk utvendig stikk ved balkong.

Soverom: 1 stk bryterstyrt stikk på vegg v/ tak, 2 stk dobbelt stikk på vegg.

9.3 Kabel TV
Opplegg og tilkobling til bredbånd og kabel-tv organiseres av sameiets styre/beboere og er bakt inn i felleskostnadene pr mnd. Utbygger vil inngå avtale med Eidsiva Bredbånd om levering av bredbånd og kabel tv. 47 tv kanaler, hvorav 7 i HD med 2 MB bredbånd til en kostnad til kr 399 pr mnd. Hver enkelt kjøper kan kjøpe større hastighet pålagt bindingstid for TV/bredbånd.

10. Avvik og endringer
Selger kan gjøre mindre endringer av konstruksjon eller materialvalg uten forhåndsvarsel med likeverdige løsninger/materialer, uten at kontraktsummen endres. Føringsveier for rør og kanaler kan forekomme som sjakter og innkassinger, som ikke nødvendigvis er vist på tegning. Det kan være avvikende takhøyde i bod, bad og vaskerom som følge av rørføringer. Andre utførelser/leveranser bestilt av kjøper utover standard kan medføre tillegg i leveringstid eller pris. Endringer utover standard leveranse skal være skriftlig avtalt i kontrakt eller endringsmelding/e-post.

Diverse
I nye boliger av tre, kan svinnriss i overgang mellom tak/vegg, parkett og i hjørner som følge ytterligere uttørring av trevirke forekomme og er normalt. Dette er ikke å anse som senere mangel.
Arealer er i prospekt og prislister oppgitt i bruksareal (BRA) som er leilighetens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger. Men ikke medregnet yttervegger.
Eiendommen vil bli fullverdiforsikret gjennom sameiet og betjenes av felleskostnadene. Hver enkelt leilighetskjøper må tegne egen innboforsking.
Norges vassdrags –og energidirektorat utsteder energiattesten og fører tilsyn med ordningen. Energimerket A og B vil gjelde for passivhus og lavenergiboliger. De fleste nye hus og leiligheter som oppfyller energikravene i dagens byggeforskrift vil få karakteren B/C.

Byggeaktivitet
Det må påregnes byggeaktivitet i området etter innflytting, og utbygger har således rett til å ha maskiner/utstyr i området inntil alle boenheter er ferdigstilt avhengig av årstiden maks 8 mnd etter hvert trinn. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn så kjøper må påregne bygge aktivitet etter at trinn I og II er ferdigstilt.

Elverum, 01.09.15